Barn_ill

Informasjon til føresette om oppstart i skulane i Etne kommune

Skulane er viktige for elevane i Etne, og det er viktig for samfunnsstrukturen at føresette kan gå tilbake til arbeidet. Dei tilsette i skulane har difor ei sentral rolle i å ta godt vare på elevane i denne situasjonen me er i med covid-19. Det betyr at smittevernet skal takast i vare for både elevane og dei tilsette. Ut frå dei føringane som vert gitt gjennom ein eigen rettleiar om smittevern, er det trygt å senda elevane tilbake til skulen. 

 

Tips ein ven  Skriv ut