Helsedirektoratet

Innbyggars kjernejournal på helsenorge.no

I løpet av våren 2015 vil Kjernejournal innførast for alle innbyggarar under Helse Vest.

helsenorge.no kan innbyggarar logge seg inn med e-ID nivå 4 (BankID etc.) og sjå sin kjernejournal og samstundes registrere eigen informasjon. Innbyggjarar kan sjå kven som har opna kjernejournalen i ein logg. I denne loggen vil verksemd synas med ein gong, men namn på helsepersonell vil visas først etter ei veke. Helsedirektoratet gjennomfører analyser for å oppdage mistanke om urettmessig bruk.

Faktaark om kjernejournal.pdf

Tips ein ven  Skriv ut