Etne Tinghus_1000x750

Intensjonsavtale for samanslåing av Etne og Vindafjord

Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterte i mai 2014 kommuneproposisjonen 2015 som skildrar ein heilskapleg plan for ei kommunereform i denne stortingsperioden.

Etne_Vindafj.jpg

Målsetjingane for kommunereforma er:

  • Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane
  • Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommunar
  • Styrka lokaldemokrati

Her kan du lese heile intensjonsavtalen mellom Etne og Vindafjord kommunar.

Tips ein ven  Skriv ut