img_6429

Interkommunal plan for strandsona i Sunnhordland

Høyring

Framlegg til fellesrapport (tekstdel inkl. planføresegner) er på høyring med frist for merknadar 1.10.15.

Merknadar sendast til Samarbeidsrådet for Sunnhordland, postboks 444, 5403 Stord, ev. på e-post til

firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no

Saksdokument ligg på http://www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no/prosjekt/strandsoneprosjekt

 

Utskrift av fellesrapporten er lagt ut på Etne Tinghus og Etne og Skånevik bibliotek.

Kontaktperson i Etne kommune er Erik Kvalheim, tlf. 53 75 82 21 / 986 05 972.

 

Tidlegare innsendte innspel om arealbruk i strandsona i Etne kommune er overført til pågåande

arbeid med kommuneplanen (Sunnhordlandsprosjektet har ikkje arealdel). Kontaktperson Frida Halland, tlf. 53 75 82 39

Tips ein ven  Skriv ut