img_6429

Interkommunal plan for strandsona i Sunnhordland

Høyring

Framlegg til fellesrapport (tekstdel inkl. planføresegner) er på høyring med frist for merknadar 1.10.15.

Merknadar sendast til Samarbeidsrådet for Sunnhordland, postboks 444, 5403 Stord, ev. på e-post til

firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no

Saksdokument ligg på http://www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no/prosjekt/strandsoneprosjekt

 

Utskrift av fellesrapporten er lagt ut på Etne Tinghus og Etne og Skånevik bibliotek.

Kontaktperson i Etne kommune er Erik Kvalheim, tlf. 53 75 82 21 / 986 05 972.

 

Tidlegare innsendte innspel om arealbruk i strandsona i Etne kommune er overført til pågåande

arbeid med kommuneplanen (Sunnhordlandsprosjektet har ikkje arealdel). Kontaktperson Frida Halland, tlf. 53 75 82 39

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut