IMG_6902

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland / Etne kommune

Innspelsrunde, frist 15.08.13.

Planprogram og fullstendig kunngjering, sjå linkar.

Anna underlagsmateriale på http://www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no/  – sjå Strandsoneprosjekt i venstre menylinje.

Tips ein ven  Skriv ut