NAV logo

Invitasjon til bedriftsnettverk i Etne

Hovedema:
Psykisk helse – kva veit me om dette tema, kva kan arbeidsgjevar gjere v/ Svein Stavland; Nav Arbeidslivssenter

Stad: Nav Etne
Dato: 18.11.2010
Klokkeslett: Kl. 13 – 15.
 

Også:
• www.nav.no - eit verktøy for deg som leiar
• Nytt i IA-avtalen
• Korleis drive nettverket framover; organisering, aktuelle tema mm 

 Påmeldingsfrist: Snarast
https://web.questback.com/nav/b1ehihrz1k/


Mvh
Anne- Gunn Bjørnevik
Leiar Nav Etne 
 

Tips ein ven  Skriv ut