Invitasjon til fagdag med prof. Jakko Seikkula

24. februar på Tysværtunet. Når det gjeld dette seminaret, er helsearbeidarar i psykisk helsevern ei naturleg målgruppe, men også tilsette i skuleverket, PPT, NAV, politikarar og administratorar m.fl. Det handlar om samarbeid og dialog, om å sjå og leite etter ressursar hos enkeltindivid og i gruppa. Dette samsvarer jo også med sentrale element i Samhandlingsreformen.

Les meir om fagdagen her

Tips ein ven  Skriv ut