Sammen

Invitasjon til kurs: Du er ikkje åleine - ny moglegheit

Tema: Pårørande sine utfordringar når ungdommen i huset
får rusproblem. Målgruppe: Foreldre og føresette til unge med rusproblem i Vindafjord og Etne.
Me ønskjer fleire deltakarar til kurset for foreldre/føresett til unge med rusproblem!
Kursstart blir utsett til 14. april og med påmeldingsfrist 28. mars

Kurset blir ein kombinasjon av informasjon, samtale og erfaringsutveksling.

Førebels er desse tema sett opp:
• Kva skal me sjå etter? Teikn og symptom
• Kor kan me søke hjelp? Tenesteapparatet
• Kva med kjenslene våre - frustrasjon, dårleg
samvit, sinne, sorg?
• Korleis kan me snakke saman og ta vare på det
gode?

Kursdeltakarane kan i tillegg sjølve foreslå tema dei ønskjer å ta opp.

Les meir.

Tips ein ven  Skriv ut