Tog

Invitasjon til lyntogseminar

Velkommen til presentasjon av Deutsche Bahn Internationals utredning av:
Lyntog Oslo – Bergen/Haugesund/Stavanger i flerbrukskonsept.

Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli inviterer til informasjon om en infrastruktur som vil bety svært mye for samfunns- og næringsutvikling på hele Vestlandet. 

I tillegg til raske forbindelser mellom Vestlandet og Oslo, vil banen også gi et InterCity-nett for Vestlandet mellom Bergen, Haugesund og Stavanger. Banen er tilrettelagt både for person- og godstrafikk, med svært gode reise- og frakttider. Utredningen fra Deutsche Bahn viser et sterkt markedsgrunnlag og svært positive resultater for miljø, driftøkonomi og samfunnsøkonomi.

Prosjektleder Ottmar Grein kommer selv og presenterer Deutsche Bahns utredning. Grein er en av de fremste faglige kapasitetene på området internasjonalt, har arbeidet med lyntog i over 30 år, er medlem av høyhastighetskomiteen til Den internasjonale jernbaneunion (UIC) og har vært prosjektleder for rekke prosjekt i en rekke land i Europa, i Taiwan, Kina, Canada m.m.

Gjennom foredrag og diskusjon håper vi på et lærerikt og inspirerende seminar.

Tid: Tirsdag 12. mars kl. 12:00 – 14:15
Sted: Haugesund rådhus, Rådhusgata 66, bystyresalen
Påmelding:  www.norskbane.no/lyntogseminar
Innen: 08.03.2013
Seminaret er gratis.

Program 
Reisetider

Tips ein ven  Skriv ut