Kleppevik, Johannes

Johannes Kleppevik sin minnepris

"Bymann og stril, i båt og bil, køm la øss ta ein vals." (Frå Striladans)

Minnefondet er oppretta av Sparebanken Vest. Kvart år deler styret for stiftinga ut ein minnepris som skal gå ein einskildpersonar som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland.

Styret ber om å få tilsend grunngjevne framlegg på kandidatar som fortener prisen innan 1. april.

Framlegget vert å senda til:
Sund kommune
Kultur
Pb. 23
5371 Skogsvåg

postmottak@sund.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut