Landa, Marit Mansåker_clip

Jordmortenesta styrka

Jordmortenesta i kommunen er styrka i tråd med nasjonale retningsliner.

Jordmor Marit Mansåker Landa er her:

måndagar, tysdagar og fredagar  kl. 09-15

Nytt nå: Bestill time hjå jordmor på tlf. 53758102 eller på

 helsestasjonen tlf. 53758108/53758109

Venterom for jordmor er på legekontoret sitt venterom som før.

Urinprøvar skal leverast i luka på legekontoret.

 

Jordmortenesta er lågterskeltilbod, ta gjerne kontakt tidleg.

Landa, Marit Mansåker_clip.jpg   JordmorKan.jpg  Jordmor kan svangerskap.jpg

Tips ein ven  Skriv ut