Omdømmebygging

Ka skjer ittepå?

Ordførar saman med to avdelingsleiarar tok turen til Haugesund på det regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet.

240 avgangsklasseelevar, HSH studentar og andre som er heime i ferien var påmeldt til arrangementet i bakgården til Haugaland Kraft.

Her fekk dei unge eit høve til å møte næringslivet, bli kjent med kva dei jobbar med og råd om veien vidare. Treffet bidreg til at dei unge får ein lågare terskel til seinare å ta kontakt med reginonens næringsliv.

Ordførar Sigve Sørheim, avdelingsleiar i pleie og omsorg Grete Sandven Sølvberg og einingsleiar Torhild Molland representerte Etne under arrangementet.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut