Støttekontaktar

Kan du tenkje deg å vere støttekontakt?

Det er jamnleg behov for støttekontaktar i Etne kommune. 

Akkurat nå er det ei kvinne i 20-åra som ynskjer støttekontakt, fortrinnsvis kvinneleg og på sin eigen alder, og ein gut i alder ungdom/vaksen, som fortrinnsvis ynskjer mannleg støttekontakt.

  • kvinne i 20-åra ynskjer å tilbringa tid med andre unge vaksne, og aktuelle aktivitetar er kunst og handtverk, shopping, matlaging, prate, gå tur, m.m
  • ung mann, likar å gå tur, sykle, mekke, snekre, vera sosial med andre, m.m

Me ynskjer at støttekontaktane kan byrja så snart som mogleg. Løn etter gjeldande tariff. Informasjon om støttekontaktordninga  

For interesse eller meir informasjon kontakt Anita Staurland på tlf 53 75 81 15/ 488 98 663, mail: anita.staurland@etne.kommune.no

OBS! Søknadsskjemaet blir sendt via e-post.
(gjeld tidlegare, noverande og ev. planlagd utdanning)Me krev minst 2 referansar frå anten arbeidsgjevarar, organisasjonsarbeid eller skule. NB! Ikkje frå familie, vener, naboar e.l.

Fritidsinteresser:*
Kva type aktivitetar likar du sjølv å halde på med? Kva type fritidsaktivitetar har du kompetanse innanfor? Set fleire kryss dersom naudsynt.Kven ynskjer du å vera støttekontakt for (kjønn)?*
Alder:*
(set gjerne kryss ved fleire alternativ)
Kan du tenkja deg å vera støttekontakt for personar med*
(set gjerne kryss ved fleire alternativ)
Kva dagar ynskjer du å jobba?*
Kan du tenkja deg å vera støttekontakt for to eller fleire som fungerer godt saman?*
Har du sertifikat og tilgang til bil?*
Me ynskjer å gjera avtale for eit heilt år. Har du høve til det?*
Tips ein ven  Skriv ut