Støttekontakt_føtter

Kan du tenkje deg å vere støttekontakt?

Gut i 7-10 års alderen ynskjer mannleg støttekontakt

Det er jamnleg behov for støttekontaktar i Etne kommune. Akkurat nå er det ein gut i 7-10 års alderen som ynskjer mannleg støttekontakt. Svært sosial gut, som bl.a likar å leike ute, bada, leike med lego, sjå film og høyre på musikk.

Me ynskjer du kan byrja så snart som mogleg. Løn etter gjeldande tariff.

For interesse, fyll ut underståande skjema. For meir informasjon, kontakt Anita Staurland på tlf 53 75 81 15/ 488 98 663, mail: anita.staurland@etne.kommune.no
(gjeld tidlegare, noverande og ev. planlagd utdanning)Me krev minst 2 referansar frå anten arbeidsgjevarar, organisasjonsarbeid eller skule. NB! Ikkje frå familie, vener, naboar e.l.

Fritidsinteresser:*
Kva type aktivitetar likar du sjølv å halde på med? Kva type fritidsaktivitetar har du kompetanse innanfor? Set fleire kryss dersom naudsynt.Kven ynskjer du å vera støttekontakt for (kjønn)?*
Alder:*
(set gjerne kryss ved fleire alternativ)
Kan du tenkja deg å vera støttekontakt for personar med*
(set gjerne kryss ved fleire alternativ)
Kva dagar ynskjer du å jobba?*
Kan du tenkja deg å vera støttekontakt for to eller fleire som fungerer godt saman?*
Har du sertifikat og tilgang til bil?*
Me ynskjer å gjera avtale for eit heilt år. Har du høve til det?*
Tips ein ven  Skriv ut