Du er her: Heim Legat

Karl Jørgensen legat

Legatets midlar blir delt ut til ungdom i gamle Skånevik kommune som er under yrkesretta utdanning.
Legatet vert styrt av lensmannen i Etne. Rekneskapet blir ført av kommunekasseraren, og revidert av distriksrevisj onen.