karriere sunnhordland

Karrieresenter for Sunnhordland

Dette er Birgit og Elin Karine som er rettleiarar ved karrieresenter med tilbod om rettleiing for alle over 19 år.

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar som har kontor i Saghaugen 3, Stord vgs, (Inngong fløy nærast vegen, 2.etg)

Dei tilbyd kartlegging av interesser og personlegdom i høve til yrkesval og utdanning. Karriererettleiinga skal gjera deg tryggare i både noverande og framtidige val, når det gjeld utdanning og arbeid. Tilbodet deira er gratis, og gjeld for alle i Sunnhordland over 19 år.

Heimeside: http://www.karrieresunnhordland.no
Facebookside: https://www.facebook.com/karrieresunnhordland.

Karriere Sunnhordland_logo.jpg

Postboks 1243
5406 Stord
Telefon kontor: 53 45 22 42
Mobil Birgit: 40 91 62 42
Mobil Elin Karine: 40 80 63 02 mail: elin.karine.haukanes@hfk.no

Tips ein ven  Skriv ut