karriere sunnhordland

Karrieresenter

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukaneser er to karriererettleiarar som har kontor på Saghaugen 3, Stord vgs (Inngong fløy nærast vegen, 2.etg)

Dei tilbyd kartlegging av interesser og personlegdom i høve til yrkesval og utdanning. Karriererettleiinga skal gjera deg tryggare i både noverande og framtidige val, når det gjeld utdanning og arbeid. Tilbodet deira er gratis, og gjeld for alle i Sunnhordland over 19 år.

Heimeside: http://www.karrieresunnhordland.no
Facebookside: www.facebook.com/karrieresunnhordland

22.02.15

KARRIERE SUNNHORDLAND
Hordaland Fylkeskommune

Postboks 1243
5406 Stord
Telefon kontor: 53 45 22 42
Mobil Birgit: 40 91 62 42
Mobil Elin: 40 80 63 02 epost: elin.karine.haukanes@hfk.no

Tips ein ven  Skriv ut