Etneelva

Kartlegging av Etneelva

Informasjon frå NVE

I forbindelse med naturfarekartlegging og evt planlegging av framtidige sikringstiltak langs vassdrag trengs gode høydedata som beskriver terrenget, både over og under vann. NVE vil derfor utføre kartleggingsarbeid i Etneelva i perioden fra 3 juli til 20 november 2017. 

Strekningen som skal kartlegges er fra samløpet Nordelva / Sørelva til utløpet i Etnefjorden, en strekning på ca 4 km. Kartleggingen blir utført med laserskanning fra fly, ekkolodding fra båt og måling av tverrprofiler i elva med håndholdt utstyr. Det kan derfor påregnes ferdsel av landmålere og båt langs deler av strekningen i løpet av denne tidsperioden.

NVE ber om at Etne kommune informerer gjennom sin hjemmeside, og evt Facebook-side, om kartleggingsarbeidet til NVE.

Ved evt. spørsmål ta kontakt med NVE v/ Martin Jespersen (mnj@nve.no / tlf: 46804660)

NVE har inngått avtale med TerraTec AS om gjennomføring av dette kartleggingsarbeidet på vegne av NVE. Evt tillatelser og dispensasjoner i forbindelse med arbeidet vil bli omsøkt av TerraTec AS.

Informasjon - Kartlegging av Etneelva for framtidige sikringstiltak (L)(71712).pdf

Tips ein ven  Skriv ut