Kast ikkje våtserviettar i toaletta!

Kryss

Nye eingongsklutar og våtserviettar skaper problem i avlaupsnettet.

Grannar hadde ein artikkel om dette 31.01.2014 Det var behov for å informere folk om den uheldige nye trenden som gjer at Etne kommune slit med at kloakkanlegg går tett. Det er eit gjentakande problem og gir utfordringar for driftsoperatørane på vatn og avlaup.  Det kan føra til oversvømmelser både heime hos deg og andre stader i kloakksystemet.

 

http://www.dinside.no/900713/kast-ikke-vaatservietter-i-toalettet

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1C/9D/38/release.html