Eigedomar for sal/utleige i Etne Kommune

Her finn ein linkar til eigedomer som er  til salgs eller for utleige i Etne Kommune

Private bustadtomter for sal

Her kan alle som har tomter til salgs i Etne Kommune legge ut informasjon

Kommunale bustadtomter for sal

Etne kommune har ferdig opparbeidd bustadtomter med framlagt veg, vatn, kloakk, elektrisitet og telefon i eit felt i kommunen.