Kloakkutslepp frå fritidsfartøy – informasjonsskriv

Sjøfartsdirektoratet har utarbeida skriv om reglene som gjeld for utslepp av kloakk fra fritidsfartøy.

I sjø er det ikkje lov å tøme ut kloakk nærare enn 300 m frå land.
I vassdrag er tøming av kloakk forbode.

Sjå vedlegg

 

Tips ein ven  Skriv ut