Tysværtunet_kulturhus

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Etne kommune sitt døgntilbod for kommunal øyeblikkelig hjelp (ØHD-seng) vert endra frå og med 01.01.2020.

Tidlegare har kommunen hatt avtale med Sentrum behandlingssenter i Haugesund om ØHD-tilbod. Fra 1.1.20 har kommunen nå avtale med Tysvær kommune. Tilbudet er lokalisert i Tysværtunet i Aksdal.

Ønsker du meir informasjon om tilbodet, sjå her

Til informasjon så er det er kun fastlege og  legevakt som kan legge inn pasientar i kommunal ØHD-seng etter gitte kriterier.
Normert opphold i kommunal ØH-seng har som oftast ein varigheit på 3-5 døgn.

Tilbodet om kommunal ØHD-seng er basert på gjeldande lovverk og samhandlingsavtalar mellom kommunane og Helse Fonna.
Både Vindafjord og Etne kommune har inngått avtale med Tysvær som no står ansvarleg for tilbodet og avtalen med Helse Fonna.

Tips ein ven  Skriv ut