Planstrategi

Kommunal planstrategi og folkehelseoversikt for Etne kommune (2020-2024)

Forslag til planstrategi og folkehelseoversikt for Etne kommune (2020-2024) skal opp til endeleg godkjenning i kommunestyret 27. oktober 2020.

Etne kommune legg fram ny kommunal planstrategi og folkehelseoversikt (2020-2024) til høyring i kommunestyret 27. oktober 2020 (via formannskapet). Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjerast offentleg minst 30 dagar før kommunestyrets handsaming, jf. lovkommentar til plandelen av PBL § 10-1.

Folkehelseoversikt.pdf

Planstrategi.pdf

(2) Planoversikt.pdf

(1) Komande planar for Planstrategi 2020-2024.pdf

 

Tips ein ven  Skriv ut