Budsjett 2019

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Tysdag 3. november kl 15.00 presenterer kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

Framlegget kan ein følge på KommuneTV
Grunna smittevern vil det ikkje vera ope for publikum.

Formannskapet skal i sitt møte 17. november gi si tilråding. Tilrådinga vil bli lagt ut til gjennomsyn før Kommunestyret gjer sitt vedtak i møte 10. desember.

Tips ein ven  Skriv ut