Val 2011

Kommunestyrevalet 2011 - innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalet er torsdag 31. mars

Listeforslaget kan leverast straks det er ferdig og all naudsynt dokumentasjon er på plass.

Kva krav som gjeld for listeframlegg finn de i Vallova kap. 6, §§ 6-1 - 6-5. Sjå og valforskrifta §

Les meir her

Tips ein ven  Skriv ut