Snakke sammen

Konsulent funksjonshemma

Konsulent for funksjonshemma er ein kontaktperson for personar med funksjonsnedsetting og deira pårørande.

Konsulent funksjonshemma sakshandsamar søknader etter helse- og omsorgstenester. Blant anna: personlig assistanse herunder praktisk bistand- opplæring og støttekontakt, brukarstyrt personlig assistanse, pårørandestøtte i form av informasjon og rettleiing, avlastningstiltak og omsorgstønad.

Konsulent funksjonshemma følgjer opp støttekontaktar i deira arbeid retta mot personar med funksjonsnedsettingar. 
 

Avlasting

Praktisk bistand

Personleg assistanse praktisk bistand opplæring

Personleg assistanse praktisk bistand opplæring, herunder støttekontakt

Støtte til pårørande

Tips ein ven  Skriv ut