Snakke sammen

Konsulent funksjonshemma

Konsulent for funksjonshemma er ein kontaktperson for personar med funksjonsnedsetting og deira pårørande.

Konsulent funksjonshemma sakshandsamar søknader etter helse- og omsorgstenester. Blant anna: personlig assistanse herunder praktisk bistand- opplæring og støttekontakt, brukarstyrt personlig assistanse, pårørandestøtte i form av informasjon og rettleiing, avlastningstiltak og omsorgstønad.

Konsulent funksjonshemma følgjer opp støttekontaktar i deira arbeid retta mot personar med funksjonsnedsettingar. 
 

Avlasting

Praktisk bistand

Personleg assistanse praktisk bistand opplæring

Personleg assistanse praktisk bistand opplæring, herunder støttekontakt

Støtte til pårørande

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut