Kontaktinformasjon helse- og omsorgstenester

Pleie og omsorg

Tlf.: 53 75 81 40

Adresse
Pleie og omsorg
Sjoarvegen 2
5590 Etne

 

Avd. 1 vaktrom

Tlf: 53 75 81 46

Avdelingsleiar: Doreen Halleland, 53 75 81 48 / 416 92 464
doreen.halleland@etne.kommune.no

 

Avd. 2A vaktrom

Tlf: 53 75 81 61

Avdelingsleiar: Doreen Halleland, 53 75 81 45 / 416 92 464
doreen.halleland@etne.kommune.no

 

Avd. 2B vaktrom

Tlf: 53 75 81 43

Avdelingsleiar: Vibeke Skjold Heggebø, 53 75 81 44 / 469 52 449
Vibeke.Skjold.Heggebo@etne.kommune.no

 

 

Heimeteneste

Tlf. 53 75 81 58 / 53 75 85 58 / 906 73 059

Avdelingsleiar: Irina Zimina, 53 75 81 58 / 906 73 059
irina.zimina@etne.kommune.no

 

Avd. Skånevik:

Tlf: 53 75 85 50

Avdelingsleiar: Irina Zimina, 53 75 85 58 / 906 73 059
irina.zimina@etne.kommune.no

 

Kontaktinformasjon andre helse- og omsorgstenester

 

Demenskoordinator

Hanne Gravelsæter Øvernes, 915 52 949
hanne.overnes@etne.kommune.no

 

Fysio- og ergoterapitenesta

Fysioterapeut
Sylvia Thör, 917 67 973 
sylvia.thor@etne.kommune

 

Ergoterapeut
Anita Staurland, 53 75 81 15 / 488 98 663 
anita.staurland@etne.kommune

 

Helsestasjon

Elin Grindheim Hovda, 53 75 81 08
Elin.Grindheim.Hovda@etne.kommune.no

 

Jordmor

Marit M. Landa, 53 75 81 02 / 900 24 903
Marit.Landa@etne.kommune.no

 

Kontaktinformasjon for pasientar med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus

Frivilligsentralen i Etne og Skånevik 902 38 354 / 53 75 60 09 / 954 57 421

 

Koordinerande Eining (KE)

Elisabeth Lunde Sørheim, 53 75 81 32 
elisabeth.lunde.sorheim@etne.kommune.no

  

Kreftkoordinator

Unni Nordtveit Jamne, 53 75 81 68 
Unni.Nordtveit@etne.kommune.no

 

 

Legekontor

 

Miljøarbeidstenesta

Gurine Fosse 53 75 81 53
Gurine.fosse@etne.kommune.no

           

Psykisk helse og rus

Tone Ekrene, 917 67 973 
tone.ekrene@etne.kommune.no

 

Smittevern/tbc, kommuneoverlege/smittevernlege

       Elisabeth Gunleiksrud, 53 75 80 00 / 930 41 524
       Elisabeth.gunleiksrud@etne.kommune.no

 

 

Tips ein ven  Skriv ut