Hest

Kontroll av lagring og bruk av hestegjødsel

På same måte som for all anna gjødsel er det krav om at hestegjødsel skal bli lagra og brukt på ein slik måte at det ikkje fører til miljøforureining eller fare for smitte.

Det er kommunen sitt ansvar å kontrollere at hestemøkk ikkje vert deponert, plassert på stader der det er fare for foreining eller at den blir omsett ulovleg. 

Kommunane, Mattilsynet og Fylkesmannen vil frå no ha auka fokus på dette.

På nettsidene til Fylkesmannen i Hordaland kan du lese meir om dette.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut