Koordinerande eining (KE)

Koordinerande eining

Kontaktperson

Elisabeth lunde Sørheim
918 10 798 / 53 75 81 32 eller mail: elisabeth.lunde.sorheim@etne.kommune.no

Kommunen skal ha ei koordinerande eining for rehabilitering og habilitering. Koordinerande eining skal ta i mot melding om behov for rehabilitering og ha ei oversikt og plan for habiliiteringstenestene. Koordinerande eining oppnevnar koordinator der pasient/brukar mottek fleire helse -og omsorgstenester med behov for koordinering  og koordinator skal vidare tilby individuell plan der brukar/pasient ynskjer det.

Søknad koordinator (link)

Søknad helse og omsorgstenester (link)

 

Koordinerande eining for rehabilitering og habilitering Helse Fonna

 

 

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut