Shopping cart

Korrigert vedtak om avgrensing i varehandel

Etne kommune korrigerer sitt vedtak angåande avgrensing i varehandelen og rettar seg etter Matilsynet sine tilrådingar:

 

 

Til næringsmiddelvirksomheter om koronavirus

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann.

Generelle råd

Selv om det ikke er noe som tyder på at viruset smitter via mat, anbefaler Mattilsynet at alle virksomheter følger de generelle hygienerådene som til enhver tid gjelder ved produksjon og servering av mat:

Vask hendene

  • Vask hendene før du lager mat, etter pauser og mellom forskjellige arbeidsoppgaver

  • Vask hendene etter at du har pusset nesen og etter toalettbesøk

  • Bruk såpe og rennende, lunkent vann

  • Bruk gjerne papir til å stenge kranen

  • Alltid ha såpe og papir i dispenserne

Folkehelseinstituttet: Håndvask

God hostehygiene

Host og nys i et papirlommetørkle som kastes etterpå eller host og nys i albukroken.
Vask så hendene.

Folkehelseinstituttet: Vaner som forebygger smitte

Ikke lag mat til andre når du er syk

Du bør ikke lage mat til andre når du har magesyke, halsinfeksjon / influensasymptomer eller betente sår på hendene.

Les mer om trygg mat:

 

Råd til kantiner, serveringssteder og matbutikker

Helsedirektoratet: Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud 

Koronavirus smitter først og fremst gjennom luftveiene ved kontakt med en smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter.

Følg rådene til Folkehelseinstituttet. Mattilsynet anbefaler også at kantiner, serveringssteder og matbutikker styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter som dørhåndtak og håndtak til handlevogner. Andre berøringspunkter som klyper til bakevarer, skjeer til smågodt og øser til frosne reker bør skiftes / vaskes flere ganger om dagen.

Kantiner og serveringssteder kan også informere om håndvask før man forsyner seg og evt. tilby desinfeksjon av hender.

Varer uten emballasje

I butikker frambys det ofte et utvalg av matvarer som ikke er emballert, for eksempel bakervarer, frukt og grønt og godteri. Butikker og serveringssteder har alltid et selvstendig ansvar for at salget foregår på en hygienisk måte.

Smitte via uemballerte matvarer er lite sannsynlig siden koronaviruset må ned i luftveiene for å gi sykdom.

Mattilsynet har likevel noen anbefalinger for å forebygge smitte med Koronavirus:

  • Styrk renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter, som dørhåndtak og håndtak til handlevogner. Andre berøringspunkter, som klyper til bakervarer og skjeer til smågodt, bør skiftes flere ganger om dagen.

  • Ha god plass rundt hyller for selvbetjening av uemballerte varer, slik at kundene har mulighet til å holde avstand til hverandre.

  • Kantiner og serveringssteder kan gjerne informere om gode rutiner for håndhygiene og tilby desinfeksjon til  hender.

  • Unngå demonstrasjoner og smaksprøver, for å unngå at folk står tett sammen.

Import av mat

Så langt er det ingenting som tilsier at det er risiko knyttet til lovlig import av mat fra land der koronavirus er påvist.

Sjå Mattilsynet sine sider her

Tips ein ven  Skriv ut