Du er her: Heim Helse Helseteneste

Kreftsjukepleiar på plass

Jamne, Unni Nordtveit

Kreftsjukepleiar Unni Nortveit Jamne er på plass i omsorgssenteret.

Unni Nortveit Jamne frå Skjold er tilsett i ein 50% stilling og er å treffa måndag, torsdag og annankvar fredag på Etne Omsorgssenter.