Arrangørar/Institusjonar

Kontaktinformasjon arrangørar/institusjonar

Kontaktinformasjon arrangørar/institusjonar
Namn Kontaktperson Telefon E-post
Etne Cup v/Etne Idrettslag Bjørnar Aastvedt 948 19 753 E-post
Etnemarknaden Leiar Vidar Lund 934 58 889 E-post
Styreleiar Lasse Åsbø 917 47 715 E-post
Forteljefestivalen Marta Onstein 480 95 999 E-post
Etne Frivilligsentral Dagleg leiar Solveig Kvamme 472 35 842 E-post
Styreleiar Asbjørn Opedal E-post
Kulturnatt Elin Sørheim 411 26 401 E-post
Norsk Motormuseum Lars Ebne 918 42 308 / 907 57 224 E-post
Olav Vik Stiftelsen Brit Heggen Mæland, Sæbøhaugen 13, Etne 917 90 448 E-post
Skånevik Teater/Pippifestivalen Theresa Tungesvik Hereide 986 92 488 E-post
Pippifestivalen2023/Skånevik Fjordhotel Inger Karin Larsen 917 03 536 E-post
Skakke Dagleg leiar Gøril Eidhammer 416 02 895 E-post
Styreleiar Jon Odvin Moe 970 53 767 E-post
Skånevik Bluesfestival Alf Warloe Christophersen   E-post
Skånevik kultur- og idrettshall Dagleg leiar Marita Johansen 400 63 319 E-post
Styreleiar Torstein Funderud 950 58 692 E-post