Forsamlingshus, grendelag og velforeningar

Kontaktinformasjon Velforeiningar/grendalag

Kontaktinformasjon Velforeiningar/grendalag
Namn Kontaktperson Telefon E-post
Eikanes velforening Reidar Rødne, Eikanes 13, Etne  975 29 019 E-post
Eikeland og Sæbø grunneigarlag Frode Grindheim, Fossavegen 99, Etne 915 16 033 E-post
Etnesjøen grendalag Erling Ronæs 411 27 465 E-post
Grønstad krins velforening Kjetil Flokketveit (Jon Sævareid)   975 94 735 (971 20 874) E-post
Havn velforening Christoffer Aardal Teigland E-post
Håland Grendahus Gisle Sellevold, Nernesvegen 25, Etne  906 71 692 E-post
Kambe Velforening Ole Aleksander Mæle  951 97 125 E-post
Ligrend vel I Randi Marie Ness Haaland, Skånevik Gerda Johansen Solberg, Skånevik  979 60 505  909 65 513 E-post
Løehaugen vel Trygve Haaland, Øvre Austrheim 13, Etne 982 86 888 E-post
Madsgård vel Terje Engelsgjerd, Knausen 22, Etne  918 61 538 E-post
Mortveit og Molnes Vel Anne Marie Johansen, Karidalen 2, Skånevik  971 44 382
Olav Vik Stiftelsen Brit Heggen Mæland, Sæbøhaugen 13, Etne  917 90 448 E-post
Osnesheia Velforening Kristin Tofte 412 37 114 E-post
Rygg Leikeplass Eileen P. Selland 971 72 075 E-post
Silde Velforening Jon Nielsen, Silde, Etne  977 76 061 E-post
Skakke - senter for kultur, skule og idrett Arrangements-/kinoansvarleg Ingvild Slåke  990 13 480 E-post
Skånevik Bygdeutvikling Janne Larsen Sævareid   E-post
Skånevik kultur- og idrettshall Dagleg leiar Marita Johansen  400 63 319 E-post
Skånevikstrand velforening Sarah Marie Ness Haaland, Skånevik  454 60 079 E-post
Solbakken panorama hyttefelt Reidar Westergård, Hestfaret 37, 5541 Kolnes  979 86 688
Stiftelsen Gjestgjevargarden Aud Karin Leknes, Ytranesvegen 93, Skånevik  913 05 402 E-post
Stiftelsen Sjøkanten Trivsel Heidi Wannberg 481 24 170 E-post
Stordalen og Sævareid Grendahus Karen Johanne Baalsrud 991 68 545 E-post
Sæbøvika burettslag Libor Fiser 476 03 212 E-post
Sørbygda grendalag Laila Flatebø 416 50 350 E-post
Sørstranda grendalag Silje Ness Heien 922 43 669 E-post
Tordisrinden velforening Bjarte Dagestad  915 77 165 E-post
Trivselsgrenda Stordalen og Sævareid Anne Elin Ljusnes Sævareid  976 84 915 E-post
Vedlene Vel Erling Ronæs 411 27 465 E-post
Åkrafjorden Landskapspark Nina Kaltwasser, Haukelivegen 1570, Fjæra  464 16 096