Kunst og kultur; musikk

Kontaktinformasjon Kunst og kultur; musikk
Namn Kontaktperson Telefon E-post
Etne Barnekor Monica Bunes 923 26 024 E-post
Etne Musikklag Odd Steinar Kvinnesland, Skjold 911 76 083 E-post
Etne Musikkråd Siv Irene Hersvik 909 69 869 E-post
Etne Skulekorps Grethe Sandven Sølvberg, Planteskulev. 86, Etne 959 76 837 E-post
Etne Soul Kids (6-10 år) Elisabeth Vae Håland 900 62 728 E-post
Etne Soul Children (10-15 år) Elisabeth Vae Håland 900 62 728 E-post
Etne Ungdomskor Audny Aasheim  991 58 485 E-post
K-M Karane Jørgen Hopland, Sillavegen 100, 5590 Etne  951 51 264 E-post
Skakkekoret Torhild Molland, leiar Audny Aasheim, dirigent, Osnes  991 58 485 (Audny) E-post
Skånevik artist- og visegruppe Nicolay Leganger, 5596 Hundvin 413 31 050 E-post
Skånevik Blueskor Astrid Eikemo, Leknesvegen, 5593 Skånevik  472 46 878 E-post
Skånevik Musikklag  Judith Tungesvik, Skånevikvegen, 5593 Skånevik  901 49 892 E-post
Skånevik skulekorps Kari Johansson, Strondavegen 1833, 5593 Skånevik 976 49 417 E-post
Toradergruppa Gro Lysne, Tongane 11, Etne  53 75 63 47