Sosiale tenester

Kontaktinformasjon Sosiale tenester
Namn Kontaktperson Telefon E-post
Etne Røde Kors Berit Judith Håland, Etne  922 30 607 E-post
Etne Røde Kors Hjelpekorps Espen N. Heggelund, Planteskulevegen 34, Etne  911 23 615; vakttlf. 909 30 100 E-post
Etne Røde Kors Omsorg Solveig Stølås, Veavegen 36, Etne  920 93 187 E-post