Yrke, bransje og fag

Kontaktinformasjon Yrke, bransje og fag

Kontaktinformasjon Yrke, bransje og fag
Namn Kontaktperson Telefon E-post
Bjønndalen og Midtre Etne villreinlag Steinar Grindheim, Grindheim, Etne   E-post
Etne Beitelag Lars Sævereide  
Etne bonde og småbrukarlag Tore Aga Silde, Nernesvegen 27, Etne  915 45 088 E-post
Etne Bondelag Torbjørn Grønstad, Skjeldal, Etne  474 68 019 E-post
Etne Brannvernlag Bernt Enge  
Etne Elveeigarlag Kurt Birger Hagen, Hamre-Hagen, Etne  456 07 056 E-post
Etne sau og geit Vidar Aastvedt, Osnesvegen 275, Etne  
Etne sentrumsforening Audun Stene E-post
Etne Skogeigarlag John Magne Seljelid, Utstuen, Etne  938 31 494 E-post
Frette beitelag Tone Randi Frette  
Skarstølen Friluftslag SA  Åge Grindheim, Grindheimsvegen 74, Etne  53 75 62 14 / 455 05 786 E-post
Stordalsvatnet Fiskelag Albert Inge Rafdal, Kambe, Etne  913 84 864 E-post