Kulturpris_ill

Kultur- og frivilligprisen 2017

Etne kommune oppmodar alle til å sende inn forslag på kandidatar til Kultur og frivilligprisen 2017.

Sjå www.etne.kommune.no/kulturpris
for gjeldande statuttar og skjema for innmelding av kandidatar.

 

Forslag skal sendast til:

Etne kommune
Kultur
Sjoarvegen 2
5590 Etne

 

epost: kultur@etne.kommune.no

frist: 30. september 2017

 

Tips ein ven  Skriv ut