Kultur- og frivilligprisen

Etne kommune oppmodar alle til å sende inn forslag på kandidatar til Kultur og frivilligprisen.

Den kommunale kultur- og frivilligprisen for Etne kommune vert delt ut ein gong pr. år så sant det fins verdige kandidatar.

Prisen kan delast ut til både personar, lag og organisasjonar som har gjort ein aktiv innsats.

For meir informasjon om prisen, kan du lesa gjeldande statuttar.

 

For å melde inn kandidatar:


innmeldingsskjema kandidat.docx 

PDF document
ODT document


innmeldingsskjema kandidat.pdf

 

Forslag skal sendast til:

Etne kommune
Kultur
Sjoarvegen 2
5590 Etne

 

epost: post@etne.kommune.no

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut