Kunngjering Sjøtroll Havbruk AS

Søknad frå Sjøtoll Havbruk AS om godkjenning av lokalitet Ytre Tungesvik, 10147, Etne kommune, som ny stamfiskelokalitet.

Søknaden gjeld løyve til stamfiskproduksjon med MTB 1 560 tonn, på eksisterande lokalitet, som er godkjent for MTB 3 120 tonn. Det vert redusert produksjon, men elles ingen endringar i forhold til arealet på dagens lokalitet på Ytre Tungesvik, Etne kommune. 
 http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_etne/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_postliste&showresults=true&calendar_year=2010&calendar_month=11&fradato=2010-11-08T00:00:00&startrow=10

Papira ligg på Etne tinghus i perioden 20.12.2010 – 17.01.2011. Eventuelle merknader vert å senda Etne kommune, v/Rådmannen, postboks 54, 5591 ETNE, innan 17.01.2011.
 

Tips ein ven  Skriv ut