Kunngjering: Søknad om endring av anleggsform og utviding av lokalitet Tendalsvik i Etne kommune

Søkjar: Marine Harvest Norway AS
Merknadar må sendast Etne kommune v/Erik Kvalheim innan 11.11.10

Marine Harvest Norway AS søkjer om endring av anleggstype og utviding av biomasse frå 1560 til 3120 tonn MTB på lokalitet Tendalsvik i Etne kommune.

Saksdokumenta ligg ute til offentleg innsyn på Etne tinghus og Skånevik bibliotek i perioden 14.10. -11.11.2010.

Eventuelle merknader til avtalen kan sendast pr post til Etne kommune  v/ Erik Kvalheim, postboks 54, 5591 Etne, via e-post til  firmapost@etne.kommune.no eller vårt skjema for høyringsuttale innan 11.11.2010

For spørsmål. Ta kontak med Erik Kvalheim på tlf. 53758221

Link til dokument

Tips ein ven  Skriv ut