Du er her: Heim Tenester A-Å

Kunnskapsprøven - alkohollova

Oppdatert: 03.01.2017 14:39
Generelt
Omtale

Styrarar og avløysarar for sals- og skjenkjeløyve må ha dokumentert kunnskap om alkohollova. Dette kravet blir oppfylt ved at du består kunnskapsprøva. Løyvemyndigheita skal halde prøva innan to månader etter at det har teke imot melding om at du ønskjer å avleggje prøva.
For å avleggje kunnskapsprøve kontaktar du det aktuelle løyvemyndigheita:

  • For kommunale sals- og skjenkjeløyve: Kommunen der verksemda blir utøvd, eller i heimkommunen
  • Statlege skjenkjeløyve for skip: Statsforvaltaren i det fylket verksemda er registrert som løyvehavar
  • Statlege skjenkjeløyve for tog og fly: Helsedirektoratet

Personar med tilknyting til Forsvarets befalsmesser kan avleggje prøva i den kommunen der verksemda blir utøvd eller i heimkommunen.
Kunnskapsprøva i alkohollova er ei fleirvalsprøve med eit tilfeldig uttrekk av spørsmål frå ein database. Du vil få 60 minutt til å svare på prøva. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar vere riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avleggje prøva.

Målgruppe

Styrarar og avløysarar i verksemder som har eller søkjer om sals- eller skjenkjeløyve

Regelverk

Sjå alkoholforskriften kapittel 5  KunnskapsprøveForskrifter
Alkoholforskriften
Praktiske opplysninger
Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Tenestetorg
Leder:Ragnhild Underhaug Ness
Kontaktpersonar
Beate Hetleflåt (Konsulent)
Telefon: 53758022
Mobil: 98826448
Telefaks:
Epost: beate.hetleflat@etne.kommune.no
Ragnhild Underhaug Ness (Leiar)
Telefon: 53758025
Mobil: 92039840
Telefaks:
Epost: ragnhild.underhaug.ness@etne.kommune.no
Sonja Frafjord (Konsulent)
Telefon: 53758000
Mobil:
Telefaks:
Epost: sonja.frafjord@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2017-01-03 14:39