Unge bønder

Kurs for nye og unge bønder

Kurs i eigedomsovertaking 

Hordaland Bondelag inviterer nye og unge bønder til kurs i Bergen 3.-4. november.

 

Målgruppa er:

  • Dei som er i avklaring/førebuingsfasen for å overta ein gardseigedom. Innhaldet i kurset er like relevant for dei som skal overta ei gardsbedrift i produksjon eller om det er ein landbrukseigedom utan vesentleg eller inga drift.
  • I tillegg så vil det vere mykje kunnskap for «seniorgenerasjonen» som skal overdra eigedommen til yngre krefter.

 

Informasjon om kurset: https://www.bondelaget.no/nyhende/kurs-for-nye-og-unge-bonder-article98233-5071.html

 

Tips ein ven  Skriv ut