Skogsveg_kurs

Kurs i vegbygging

Skogbrukets kursinstitutt (Skogkurs)  kjem til Sunnhordland og Nord-Rogaland 11. til 13. mars for å kurse entreprenørar, skogeigarar, bønder og andre interesserte i bygging av skogsbilveg, organisering av veglag og vegvedlikehald.  

Sjå link her: www.skogkurs.no

Tips ein ven  Skriv ut