Haugaland Vekst

Kurstilbod frå Haugaland Vekst

Det blir også denne hausten fleire kurs i regionen for dei som tenker på å starte eiga bedrift.

 

Alle som bur i vår region og har tenkt å starte eiga bedrift kan delta på desse kursa:

·         Introduksjonskurs for etablerarar 29. oktober (Haugesund).
Link: http://www.skape.no/kurskalender/introduksjonskurs/introduksjonskurs---29--oktober-2015--haugesund-

Kort innføring i lovar, reglar, praktiske og formelle aspekt ved etablering

·         Etablerarkurs (21 timer / 6 kvelder) oppstart fra 5. november (Haugesund).
Link: http://www.skape.no/kurskalender/etablererkurs/etablererkurs---oppstart-5--november-2015--kveldstid---haugesund-

Innføring i alle stega i ein forretingsplan

·         Temakurs «Salg og markedsføring» 17. november (Avaldsnes).
Link: http://www.skape.no/kurskalender/temakurs/salg-og-markedsføring---17--november-2015--avaldsnes-

Korleis best selge og markedsføre produktet.

Tips ein ven  Skriv ut