Aktuelt: Landbruk og skogbruk

Tilskot til statusvurdering av ledige landbruksbygg i Hordaland

Gamalt hus
Fylkesmannen og Hordaland fylkeskommune har saman løyvd midlar til fagleg rettleiing mot eigarar av gamle landbruksbygg.

Alpakka på Hjelmervik gard

alpakkaHjelmervik
Siste veka i september kom det fire alpakka til Hjelmervik gard på Skånevikstranda. Det er dei første av sorten i kommunen.