jumping-man-1245950

Lavterskel fysisk aktivitet og turskiltprosjekt

Ny søknadsrunde til lavterskel fysisk aktivitet og turskiltprosjektet. I tillegg er det snart frist for å søkje arrangementstilskot for 2019.

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet – ny søknadsrunde - frist 15. september.

Denne søknadsrunden vil vi prioritere søknader knytt til tiltak for å nå éin time fysisk aktivitet kvar dag i grunn- og vidaregåande skule og tiltak knytt til oppstart og vidareutvikling av opne idrettsanlegg for eigenorganisert aktivitet for born og ungdom;

https://www.hordaland.no/nn-NO/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lavterskel-fysisk-aktivitet-for-born-og-ungdom/

 

Arrangementstilskot til nasjonale og internasjonale meisterskap 2019 – frist 20. august;

https://www.hordaland.no/nn-NO/idrett-og-friluftsliv/idrett/arrangementstilskot-til-nasjonale-eller-internasjonale-seniormeisterskap/

 

Skilting og merking av turløyper. Det vert lyst ut 550 000 kr i ekstra søknadsrunde. Søknadar knytt til rundløyper der dette er mogeleg for å auke bruksverdien vert prioritert i denne søknadsrunden. Prosjektmidlane skal gå til merking og skilting av turruter i tråd med Merkehåndboka og «Manual – Turskiltprosjektet»;

https://www.hordaland.no/nn-NO/idrett-og-friluftsliv/friluftsliv/turskiltprosjektet/

 

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut