Fiolin

Ledige elevplassar

Etne kulturskule

Etne kulturskule har nokre ledige elevplassar på

  • Teikning og maling
  • Fiolin
  • Drama

1. og 2. klassingar kan også søkje.

Påmelding på nettet: noetne.speedadmin.dk
Førstemann til mølla!

Undervisninga for nye elevar startar etter haustferien.

Ved spørsmål, ta kontakt med Nils Halleland, tlf.: 906 86 208
e-post: nils.halleland@etne.kommune.no

Meir informasjon her.

Tips ein ven  Skriv ut