2000x2000Tulipan gul

Legat for førebyggjande tiltak innan psykiatriske tenester

Søknadsfrist 1. oktober 2018

Legatet kan dela ut inntil kr 25 000 pr. år til tiltak for brukarane av psykiatrisk helseteneste, multifunksjonshemma, rusomsorg og andre med behov.

Tiltaka skal ha ein sosial profil, som t.d. turar, arrangement og kurs/samlingar for brukarar og pårørande.

Sjå meir her.

Tips ein ven  Skriv ut