Legetenesta

ETNE

Telefon
53 75 81 00
sms

Besøksadresse
Holmavegen 8
5590 Etne

Postadresse
Sjoarvegen 2
5590 Etne

Nettside
Etne legekontor

Opningstid
Måndag - fredag kl 09.00 - 15.00 

Opningstider telefon:   9.15-12.00 og 13.00-15.00

Det er nå ein «telefonkø» for begge legekontora.


SKÅNEVIK

Telefon
53 75 85 00
sms

Besøksadresse
Skånevikvegen 17
5593 Skånevik

Postadresse
Sjoarvegen 2
5590 Etne

Nettside
Skånevik legekontor

Opningstid
Måndag - torsdag kl 09.00 - 15.00. Fredag stengt.

Opningstider telefon:   9.15-12.00 og 13.00-15.00

Det er nå ein «telefonkø» for begge legekontora.

 

Fastlegar
Eric Ward Mills / Julie Rolland Jacobsen
Elisabeth Gunleiksrud
Karsten Strømø Hatteland
Idun Øvernes
Caroline Røssland


Kommuneoverlege
Elisabeth Gunleiksrud, tlf 53 75 81 26

 

Etne kommune skal ha forsvarlege og kostnadseffektive helse-, sosial- og omsorgstenester. Det vert lagt vekt på førebygging og livskvalitet og brukarane får ivaretatt sine grunnleggjande psykiske og fysiske behov. Her finn du relevant informasjon for temaet helse. Alle kommunale tenester som høyrer til temaet er beskreve i tenesteomtalane til venstre, i tillegg til elektroniske skjema, nyhende, kunngjeringar og andre artiklar.
 

helsenorge.no kan innbyggjarane

  • sjå kva fastlege dei har
  • finna adresse og telefon til legen
  • sjå kva legar som har ledige lister
  • byte fastlege for seg og borna sine (busett på same adresse)
  • melde seg sjølv eller borna inn i eller ut av fastlegeordninga

helsenorge.no
Bytte fastlege

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut