Legevakt

Telefon: 116 117

Alle kommunar i Noreg har ein legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Ring 116 117 for å komma i kontakt med legevaktsentralen i området der du er.

Er det akutt og står om liv, ring 113.

Legevakta for Etne og Vindafjord ligg i Ølen, på baksida av Ølen omsorgssenter.

Adresse: Rådhusplassen 32, 5580 Ølen.

 

Frå kl. 15.30 til kl. 23.00 vil alle som vender seg til kommunen bli behandla i Ølen. Etter kl 23.00 er det berre livstrugande og alvorlege hendingar som vert behandla i kommunen.

Mindre alvorlege hendingar vert behandla av Haugesund legevakt, sjå eigne nettsider.

Meir informasjon om korleis legevakta skal nyttast, finn du på helsenorge.no

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut